Skärning av kläder och inrednings produkter

Ytterligare instruktioner för kläder tryckta som utskurna mönster:

Tyg är en tredimensionell struktur vars dimensioner
förändras under tryck-, tvätt- och efterbehandlingsprocesserna.


Några av dimensionsförändringarna kan förutsägas, men
med många tyger och processer uppstår dimensionsförändringar
som inte är kända i förväg.

De färdiga tygerna kan klippas från mönstren antingen
enligt mönstret eller 1:1-mått. Om du vill
använda formelns korrekta mått, d.v.s. skära 1:1,
måste förändringen i mått beaktas genom att förstora bildytan
. Se även den bifogade YouTube-videon.

Det enklaste sättet att skapa mönsterlayouter är i vår skärprogramvara. Du bör göra en separat pdf-fil med skärlinjer för varje klädesplagg. Se den bifogade pdf-filen för instruktioner.

Om du vill göra all-over-utskrifter för din produkt.

Skärning av kläder och inrednings produkter - Printscorpio

Inga produkter tillgängliga än

Håll ögonen öppna! Fler prdoukter kommer att visas här när de läggs till.

Loading...