Flaggor och vimplar

Färgglad flaggning väcker alltid uppmärksamhet. Som en levande yta kan flaggan ses även på långt avstånd. Med rätt placering av flaggstängerna uppnås sikt, t.ex. längs trafikleder. Endast en intakt och ren företagsflagga kommunicerar en positiv företagsbild. Eventflaggning ger färg till varje tillfälle, guidar dig i rätt riktning och lyfter stämningen.

Flagggflaggor och vimplar används vid heltidsflaggning dygnet runt, beroende på material och väderförhållanden, 1 -3 st/stång per år.

Det bör dock noteras att under extrema förhållanden, med starka stormvindar, kan flaggan eller vimpel skadas även på kort tid, oavsett vilket material det är. gjord av.

Detta bör beaktas när man överväger mängden utskrifter. Styckpriset består utöver material och sömnadsmetod av tre variabler: flaggans eller vimpelns storlek, antalet tryckfärger och antalet exemplar av trycket. Kontakta oss och be om mer information om vår försäljning.

Flaggor och vimplar - Printscorpio

Inga produkter tillgängliga än

Håll ögonen öppna! Fler prdoukter kommer att visas här när de läggs till.

Loading...