Miljövänlighet

Miljövänlighet

Vi använder bara förnybar elenergi, dvs. vatten- och vindkraft i all vår verksamhet, och vi försöker minimera avloppsvattenmängden genom att återvinna processvattnet för uppvärmning av vatten och fastighet.

Paneelit260418250

Våra solpaneler tillverkar en fjärdedel av vår el. Vi är också på fronten med att trycka på nya träbaserade textiler.

“Vi illustrerar tyger – utan att lämna spår”