Lavahuput

De förefintliga konstruktionerna används som reklamställ. En spektakulär och lätt dekor som kan bytas ut i en handvändning. Kostnaderna hålls låga eftersom det är lätt att förvara årligen återkommande reklamtextiler på ett litet utrymme.