Organisation- och paradflaggor

Banérer tillverkas ofta genom att kombinera olika slags tryck- och sömnadsmetoder. Små detaljer kan tryckas digitalt och de appliceras på baneret. En värdig och ståtlig organisationsflagga gör tjänst i årtionden. Vi kan spika fast flaggan på bärstången och leverera den med bärbälte och bärkasse.