Flaggdagar

De officiella och etablerade flaggningsdagarna
Flaggningsdagarna i Finland är:

5. februari, J. L. Runebergs dagen.
28. februari, Kalevaladagen, finska kultur dagen.

19. mars, Minna Canths dag, jämlikhets dagen

9. april, Mikael Agricolas dag, finska språkets dag
27. april nationella veteran dagen

1. maj, Vappen, finska arbetets dag
majs andra söndag, morsdag
majs tredje söndag, stupades minnes dag
12. maj, J. V. Snellmans dag, finska dagen.

4. juni, försvarsmaktens flag dag
Lördagen mellan 20. och 26. juni, johanni, finlands flagas dag.

6. juli Eino Leinos dag, dikt och sommar dag.

10. october, Aleksis Kivi dagen, finska literaturen dag.
24. october, FN-dagen

6. november, svenska dagen, Kung Gustav II Adolfs döds dag.
Andra söndagen i november, farsdag.

6. december, självständighets dagen.
8. december, Jean Sibelius dagen, finska musikens dag.

Dessutom de dagar då det är nationella val , lokala val, Europas parlament val eller folkomröstning i hela landet och dagen då republikens president stiger i makt.

Alla har rätt att flagga Finlands flagga när hen ser det lämpligt. Finlands flagga höjs klo. 8 och tas ner när solen går ner men ändå senast klockan 21. 
Finlands flaggas dag: Men  på midsommar kvällen höjs flaggan klockan 18 och tas ner först på midsommar dagen klockan 21.