Den Finska flaggans mått och färg

Den Finska flaggans mått och färg

Finska flaggans mått anges i flagg lagen. Detta klargörs från bilden bredvid. Flaggans höjd är en sjättedel av flaggstångens höjd, T.ex. i en 9 meters stång så är flaggans rätta storlek 150 cm hög och 245 cm bred.

Finska flaggans rätta färg bestäms genom spektrofotometrisk mätning ( Regeringens beslut sedan 1993)  i CIELAB-värden som ungefärligt värde kan man använda nyansen 294 C i Pantone Coated kartan. Den skiljer ändå sig ungefär 16 dE-enheter, när godkända skillnaden är 4 enheter. dE = 1 är just och just synlig skillnad.

Suomen_lippusuhde2_swe