Materialinstruktioner för metertryck

INSTRUKTIONER FÖR DESIGN OCH UPPREPNINGSMÖNSTER PÅ METERVAROR

 

Originalfiler och rapportlängder

Till fortsatt printing räcker 1:1 alltså i 100% storlek en rapport. Om det kommer t.ex. hörntexter så leverera dem i en separat pdf-fil. Bilder som skall ses från nära håll i 150-200 dpi,
Bilder som skall ses från mer än 2 meters håll min. 50 dpi, Bitmap eller index-bilder helst min. 600 dpi.

Det finns i praktiken ingen max. gräns för rapporter. I  screentryckning är rapport längden 80-600 cm, i upprepningsmetervara oftast 100-200 cm. Normal rapport i rotationstryck är 64 cm

 

Maximal print- och tryckbredd på naturfibertyg:

- Reaktivprint 180 cm

- Reaktiv- och pigmenttryck i screentryckning 200 cm, rotation 180 cm

Maximal printning- och tryckbredd på polyestertyg:

- digitaltryck 320 cm

- screentryck 200 cm, rotation 180 cm


Färgkontroll och färgdefinition

Målning/ritning/fotografiliknande bilder är bäst att lämna i original profil (t.ex. AdobeRGB eller sRGB) och ändringen görs hos oss på Printscorpio

I traditionella textil tryck kan färgerna definieras med t.ex. Pantone TPX eller Solid C -kartan, var färgena trycks hos Printscorpio på tyg.

RGB:

Oftast bäst för traditionellt tygtryck. på tygmaterialet kan vi också printa en färgkarta med RGB- värdena. Också icc- profiler kan användas i t.ex. bilder.
Bästa färgvärden får du med att använda Printscorpio tygfärgs karta. OBS. det är mycket viktigt att informera om Printscorpio kartan har använts.

CMYK:

Oftast bäst i fotografier och grafiska arbeten.

 

Mera information:

Anne Kärpänniemi +358 207 569086 anne.karpanniemi@printscorpio.fi

Emil Pettersson emil.pettersson@printscorpio.fi +358 207 569080
Elina Penttilä +358 207 569080 elina.penttila@printscorpio.fi
Tommi Helminen +358 207 569087 tommi.helminen@printscorpio.fi