FAQ, Print filer

50 mm bleeds är för stora, mitt programm kan inte göra så stpra bleeds.

Om du vill arbeta med bleeds är det enklare att göra det i 1:10 (10%) storlek med 5 mm bleeds.

Måste tryckfilen göras enligt tygets bredd?

Det räcker med en ruta som kan upprepas. Om du vill ha hörn texter så skicka som en skild fil i 1:1 (100%) storlek.

Det räcker att bilderna är 150-200 dpi

Hur stor text är läsbar på 3 meters avstånd?

Som en tummregel skall små bokstäver vara halften i cm som avståndet i meter som exempel på 10 m avstånd  skall små bokstäverna vara 5 cm (ungefär 300 pt).

Om banderollen skall ses och läsas från en bil eller  använder en serif font är det bra att ha 1,5-2 gånger större text.