Materialinstruktioner

MATERIAL-GUIDE (se också "Materialinstruktioner PDF"):

 

Storlek och arbetsmall

Gör materialet i 1:1 alltså 100% storlek. Om ditt program inte kan göra tillräckligt stora mallar - t.ex. över 5 meter breda banderoller - gör arbetet i 1:10 storlek.

För största delen av våra produkter finns det färdiga arbetsmallar. Bäst hittar du arbetsmallarna från vår webbshop. http://www.aitoonlipputehdas.fi/Flying-banner-droppe Arbetsmallarna hittas också lätt med att söka i butiken.
Eller be arbetsmallar av oss: originals@printscorpio.fi


Utfall

I tygprodukter behöver man utfall men också extra för sömmen. Därför är det bra att lämna 50 mm utfall.

 

Bildernas färgdefinition och resolution

Bilderna kan vara i cmyk- eller rgb- form. Vår standardprofil är i cmyk-bilder Fogra Coated 39 och i rgb-bilder Adobe-rgb(1998). Definiera färgerna i Pantone-färger t.ex. från Solid coated eller Home+interiors -färgkartan.
Resolution i 1:1 storlek:
- Bilder som skall ses från nära håll i. 150-200 dpi,
- Bilder som skall ses från mera än 2 meter ifrån min. 50 dpi.
- Bitmap eller index-bilder hälst min. 600 dpi.

 

Tryckmaterialets filformat

Spara arbetet till en tryckfärdig pdf-fil som innehåller fonterna. Filen behöver inte utfalls märken. Arbeten helt gjorda i Photoshop lönar sig att leverera i psd-form.

 

Skicka material och tilläggsuppgifter

Filer kan skickas med:
- e-post : under 50 Mb aineistot@printscorpio.fi

- med stora filer det är bra att använda Wetransfer. Vänligen använda aineistot@printscorpio.fi för Email to -adress.
-afp-kontakt  logga in i finder som gäst på adressen afp://serveri.banderolli.fi och flytta materialet till Tulevat_aineistot -mappen.
- ftp-kontakt:  ftp://vieras:vieras@194.215.207.122  eller be om egna användar koder
- minnessticka via brevpost
 

Mer information:

Anne Kärpänniemi +358 207 569086 anne.karpanniemi@printscorpio.fi

Emil Pettersson emil.pettersson@printscorpio.fi +358 207 569080
Elina Penttilä +358 207 569080 elina.penttila@printscorpio.fi
Tommi Helminen +358 207 569087 tommi.helminen@printscorpio.fi


 


Printscorpio material-instruktioner 2015