Uutiset Printscorpio Aitoon lipputehdas


Printscorpio - Aitoon lipputehdas ja tekstiilipaino uutiset.

Julkaistu , julkaisija

Digitex Kestävä kehitys-projektin tuloksia (Tommi Helminen)

Digitex-projekti on kääntymässä lopuilleen. Osin Tekesin rahoittamassa projektissa tutkittiin erityisesti luonnonkuitujen tulostamista. Projektin tuloksena on saatu mm. kaksi Tampereen ammattikorkeakoulun tekstiiliosaston lopputyötä ja VTT:n tekemä hiilijanjälkilaskelma.

Seuraavat tutkimukset ja raportit ovat vapaasti ladattavissa:

Eeva-Leena Pohls tutki tulostettujen ja painettujen kankaiden kesto-ominaisuuksia:

https://publications.theseus.fi/browse?value=Pohls%2C+Eeva-Leena&type=author

"...Kestävyystestauksien avulla
taas voitiin muun muassa todeta, että reaktiivivärejä käytettäessä painotavalla (tulostus /
painaminen) ei ole merkittävää vaikutusta värien kesto-ominaisuuksiin. Tulostetun pinnan
tummuudella ja tulostuspohjan sidoksella sen sijaan oli selkeämpi yhteys värien
pysyvyyteen kankaan pinnalla..."

Silja Ritanen tutki kankaiden palo-ominaisuuksia

http://www.theseus.fi/handle/10024/7112/browse?value=Ritanen%2C+Silja&type=author

"...Panamakankaalle jokainen näistä kolmesta aineesta (APYROL BKW, FLAMEGARD PENTA, FLOVAN CGN) kykenee antamaan SL 2 -luokan mukaisen palonsuojan. Mutta tulee kuitenkin huomioida se, että käsittelemätönkin panamakangas läpäisi suoritetun savuketestin syttymättä. Tämä tarkoittaa sitä, että vuodevaate- ja istuinhuonekalukäytössä voidaan kangas suojaamattomanakin luokitella heikosti syttyväksi..."

VTT teki hiilijanlanjälki- ja vedenkulutusanalyysin tulostuksen ja painon välillä (LCI).
 

Environmental performance of future digital textile printing
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2014/VTT-CR-04462-14.pdf

Kujanpää, Marjukka; Nors, Minna

2014. VTT, Espoo. 30 p.
Customer report : VTT-CR-04462-14
Toimiala: Materiaalit ja tuotantotekniikka; Prosessiteollisuus ja ympäristö

VTT:n tutkimuksesta voidaan päätellä:

1) Metritavaran LCI on tulostuksessa noin 60% seripainettuun verrattuna. Tämä pätee siis vain käsiteltyyn esimerkkiin, mutta tulos lienee keskimäärin aika oikeansuuntainen. Esim. sarjapituuden kasvaessa painetun hiilijalanjälki metriä kohden laskee, mutta se ei ole koskaan niin pieni kuin tulostetuissa.

2)  Näiden molempien LCI on kuitenkin hyvin pieni verrattuna koko puuvillakankaan tuotannon hiilijalanjälkeen.

3) Tärkeintä olisi, että painatuksen kesto ei lyhentäisi tuotteen käyttöikää. Tämä asettaa kriittiseen valoon esim. monet pigmenttitulostusmenetelmät, joissa saadaan tulostuksen osalta alhainen LCi mutta huonojen kesto-ominaisuuksien takia käyttöikä tuotteilla on lyhyempi.

Tärkeintä ei ole siis vähentää hiilijanlanjälkeä mahdollisimman paljon painovaiheessa vaan tehdä tuotteita, joiden elinkaari olisi mahdollisimman pitkä. 

 

Lue koko viesti