Faq aineisto-ohjeet

50 mm leikkuvarat ovat liian isot, taitto-ohjelmassa ei saa niin suuria bleedejä ?

Jos haluat työskennellä bleedeillä, on helpointa tehdä aineisto 1:10 (10%) kokoon 5 mm bleedeillä.

Koska leikkuumerkkejä ei tarvita, voit myös tehdä arkille oman laatikon ja asetella aineiston siihen. Kopioimalla tasot saat helposti sekä lopullisen aineiston että asettelun.

Miten päin tiedosto tulostuu metritavaralla, täytyykö se tehdä koko kankaan leveydelle ?

Perusruututiedosto = kuvion toistuva osuus riittää aineistoksi. Ruudulla katsottuna loimi menee pystysuunnassa ja kude vaakasuunnassa, Tiedosto tulostuu kankaalle näin päin (ks. oheinen kuva).

Toimita mahdolliset reunatekstit erillisenä tiedostona. Kuviin riittää 150-200 dpi tarkkuus
1:1 eli 100% koossa.

Tee perusruutu aina oikeaan lopulliseen kokoon. Perusruudussa ei saa olla  mitään bleedejä, kehyksiä tms. minkä ei ole tarkoitettu näkyvän kankaalle.

Minkä kokoinen teksti on luettavissa 3 metriä leveässä banderollissa  ?

Teksti koko on suhteessa katseluetäisyyteen eikä banderollin kokoon. Nyrkkisääntö: pienten kirjainten korkeus on oltava senteissä puolet katseluetäisyydestä metreinä. Toisin sanoen 10 metrin katseluetäisyydeltä pienten kirjainten korkeus olisi oltava vähintään 5 cm (eli noin 300 pt).

Jos banderollia katsotaan liikkuvasta autosta tai käytetään päätteellistä (serif) tekstityyppiä, kannattaa korkeus olla vielä 1,5-2 kertaa suurempi.

Aineisto-sivullanne esitetyt pdf-asetussivut ja -valikot näyttävät ihan erilaisilta Illustratorissa aukeavien pdf-asetussivujen kanssa. Mitkä asiat on tärkeintä huomioida?

Pdf-tiedostojen teossa on tärkeintä huomioida kaksi asiaa: kuvien tarkkuus eli resoluutio ja väriprofiilit.  Jos työ tehdään 1:10 kokoon, on monien oletusasetusten 300 dpi riittämätön, koska valmissa työssä tarkkuus on tällöin vain 30 dpi. Illustrator default-asetus ei pienennä kuvatiedostoja, joten se on hyvä vaihtoehto.

 

Default-asetus ei myöskään tee mitään värimuunnoksia. Tällöin on kuitenkin katsottava, että työ on yleisprofiilissa (Fogra Coated 39 cmyk- tai srgb rgb-kuvissa), koska default-asetus ei liitä mitään profiileja mukaan.

 

Toisaalta esim. Press Quality -asetus muuntaa koko työn cmyk-profiiliin, joka on hyvä perusoletus, jos ei ole varma miten väriprofiilien kanssa toimitaan. Tällöin täytyy kuitenkin muuttaa pakkaus (compression) asetuksiin korkeampi resoluutio, mikäli työ on 1:10 koossa.


Tiedosto_metritavaraFl.jpg