Hyvää Suomesta -liput ja -banderollit

Endast medlemmar av MTK och Ruokatieto Yhdistys ry får beställa
Mat från eget land -flaggor och -banderoller.
Priserna är självkostnadspriser.

Mera information: Ruokatieto Yhdistys ry/Hyvää Suomesta 040 710 4170