Frågor och svar

Hur vet jag att flaggan är gjord i Finland?
Flaggor som är gjorda i Finland har en etikett Made in Finland eller Valmistettu Suomessa. Om sådana inte finns, är det möjligt att flaggan är tillverkad utomlands.

Hur kan inhemska flaggor vara billigare än sådana som hittas i järnhandeln och är tillverkade i Kina?
De flaggor som säljs i nätbutiken är tillverkade här, så mellanhänderna faller bort.  Vi tar nytta av modern tryck teknologi, vilket gör tillverkningskostnaderna för produkterna låga.

Hur vet jag, att Finlands flagga har rätta färger?
Flaggans färg mäts. Printscorpios produktion mäter färgen med spektrofotometrisk mätning. Om du har en Pantone Coated-karta, rätta färgen är i uteljus (D65) mellan färgena 294 C och 286 C.

Hur vet jag hur lång flaggstång jag har?
För att mäta flaggans höjd behövs en ungefär 30 cm lång plast linjal och en person för att hjälpa till. Om du gör detta själv kan hjälpredan ersättas med ett stycke färgad teip. Be din hjälpreda stå vid flaggstången gå sedan 15 meter från stången. Lyft linjalen framför dig och ha 0 vid början av stången. Mät din vän och flaggstången. T.ex. om din 160 cm långa hjälpreda är 32 mm på linjalen och stången 180 mm, är stången 9 meter lång (180/32x1,6m).

Hur sköter jag min flagga?

Tvätta flaggan vid behov i 60°C färgtvätt. Skötningsinstruktioner hittas också på flaggans etikett. Flaggan kan i tätorter och vid vägar få fina partiklar på sig som inte lossar i tvätt. För att undvika mögel torka flaggan före förvaring.

Hur länge håller flaggan i användning?

Flaggans användningstid bestäms av hur länge den har varit i stången, Finlands flagga håller 5-25 år i normal användning. Men flaggor som är i stången dygnet runt och husbondsvimplar håller en mycket kortare tid. Med reklamflaggor lönar det sig att förbereda sig för 1-2 flaggor per år. Husbondsvimplar håller oftast 1-4 år.

Flaggan eller vimpeln går normalt sönder på den fria sidan när flaggan gnuggar mot sig själv. Med andra ord fria hörn börjar raffla. Med Aitoos flaggfabriks Flagplus- behandling kan tygets gnuggresistans förbättras. i glesbygder är problemet att små partiklar fäster sig i tyget och sliter flaggan på samma sätt som sandpapper.

Om flaggan slits snabbare är det ofta antingen flaggstångens eller ett träd i närheten som gnuggar på flaggan. Alla flaggans vassa hörn minskar flaggans användningstid.

När det stormar lönar det sig att ta ner flaggan, för storm vindarna kan vara för mycket för flaggans elasticitet. Lite på samma sätt som en järnfjäder: Håller normal sträckning men bryts enkelt då för mycket kraft används.